toto积宝玩法

toto积宝玩法

心包之火旺,由于心君之气衰,补其心而心包不敢夺心之权,何敢喜笑自若,僭我君王哉。冬月伤寒,吐、下、汗后虚烦脉微,八、九日心下痞硬,胁痛,气上冲咽喉,眩冒,经脉动惕者,必成痿症。

夫手得血而能握;足得血而能步。不知气虚之人,遇邪即感,不必值酷热炎氛,奔走烈日之中,而始能伤暑也。

人有严寒之时,忽感阴寒,唇青身冷,手足筋脉挛急,上吐下泻,心痛腹疼,囊缩甲青,腰不能俯仰,此阴寒中脏之病也。治法宜大补正气,而少加祛邪之药,自然热变多而厥变少,而寒亦少也。

上下两治,肾水有润泽之欢,则肺金自无焦焚之迫,犹人子无憔悴之色,则父母自有安享之愉,此肺肾之必须兼治,而熟地、麦冬所以并用而能出奇也。 肾火非肾水不生,肾火离水则火又亢炎矣。

况转气之中,仍佐以定神之品,安得不奏功如向哉。卧主肾,肾气既逆,安得而卧耶。

然而火能生土,而亦能害土,火不来生,则土无生气,火过来生,则土有死气矣。治法必须泻肝木之火,更须解木气之郁,而少佐以安心之剂,则心痛自止也。

Leave a Reply